Zdjęcie prezentuje Dyrektora SP ZOZ w Myslenicach Adama Styczeń - odbierajacego nagrodę z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki

Nagroda dla myślenickiego szpitala.

30 marca 2022 roku w Operze Karkowskiej odbyła się uroczysta gala pn: „Fundusze z Kulturą”. Wśród laureatów plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” na najlepsze lokalne przedsięwzięcia zrealizowane z pomocą środków unijnych, znalazła się także inwestycja zrealizowana przez Szpital w Myślenicach. Pamiątkową statuetkę oraz dyplom z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Pana Łukasza Smółki odebrał Dyrektor SP ZOZ w Myślenicach - Adam Styczeń.

Plebiscyt, zorganizowany jesienią ubiegłego roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, miał na celu odkrycie i pokazanie najlepszych zdaniem mieszkańców inwestycji zrealizowanych od 2014 roku przy wykorzystaniu środków unijnych.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach uprzejmie informuje, że funkcjonująca w strukturach szpitala Poradnia Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Myślenicach zakończy swoją działalność z dniem 28.02.2022 roku.

Konieczność zakończenia realizacji ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych w SP ZOZ w Myślenicach wynika z faktu dokonania przez NFZ wypowiedzenia kontraktu w tym zakresie.

Jesteśmy wdzięczni za zaufanie jakim pacjenci darzyli Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz jej personel lekarsko-pielęgniarski przez lata realizowanej działalności, jednakże z powodu okoliczności od nas niezależnych od 01.03.2022 r. nie będziemy  dysponować kontraktem NFZ umożliwiającym realizację świadczeń finansowanych ze środków publicznych, co wiąże się z koniecznością likwidacji Poradni.