Drukuj

MISJA I CELE DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ W MYŚLENICACH

Główną misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myśleniach jest ratowanie życia i pomoc w chorobie.

 

Celem działalności SP ZOZ w Myślenicach jest:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach funkcjonuje jako jedyny tego typu zakład opieki zdrowotnej na terenie całego Powiatu Myślenickiego.

 

Szpital cieszy się dobrą pozycją na rynku świadczonych usług medycznych, mają na to wpływ wymienione poniżej czynniki:

 

SP ZOZ Myślenice oferuje swoim pacjentom możliwość leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego w swoich oddziałach i poradniach zatrudniających wysoko wykwalifikowanych pracowników. W ciągu roku hospitalizuje się tu blisko 10,5 tys chorych z powiatu myślenickiego i okolic.

 

Dobrą opinię wśród pacjentów Szpital zawdzięcza profesjonalizmowi swojej kadry dla której uczciwość, rzetelność, bezinteresowność, szacunek dla wolnej, świadomej decyzji pacjenta oraz dla jego zdrowia i życia to wartości nadrzędne, którym są wierni.