Szkoła Rodzenia przy SP ZOZ w Myślenicach z dniem 18.11.2020 r. wznawia swoje zajęcia. Zapraszamy!