INFORMACJA TELEFONICZNA

12 273 03 55
12 273 02 05
12 273 02 15

SEKRETARIAT DYREKTORA

12 272 10 85
12 273 03 24
12 372 06 70
12 372 06 71
fax 12 272 18 55

REJESTRACJA OGÓLNA

12 273 03 40
12 273 04 01

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Alergologiczna - 12 273 03 73
Poradnia Chirurgiczna Ogólna i Onkologiczna - 12 273 02 08
Poradnia Urazowo Ortopedyczna - 12 273 02 07
Poradnia Kardiologiczna - 12 273 02 09, 12 273 03 73
Poradnia Urologiczna - 12 273 02 10
Poradnia Reumatologiczna - 12 273 02 14
Poradnia Neurologiczna - 12 273 02 14, 12 273 03 73, 12 273 03 15
Poradnia Zdrowia Psychicznego - 12 273 02 21
Poradnia Terapii Uzależnień - 12 273 02 13
Poradnia Onkologiczna - 12 273 03 29
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - 12 273 03 29
Poradnia Neonatologiczna - 12 273 03 66
Poradnia Chorób Zakaźnych / Punkt Szczepień - 12 273 03 02
Poradnia Medycyny Pracy - 12 273 02 72
Pracownia Fizjoterapii - 12 273 03 51
Poradnia Konsultacyjna Anestezjologiczna - 12 273 02 09
Poradnia Pulmonologiczna - 12 273 03 93

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Pielęgniarka Oddziałowa - 12 273 02 02
Pielęgniarki / Sekretariat - 12 273 02 66
Lekarze - 12 273 03 32
Lekarze dyżurka - 12 273 03 07

BLOK OPERACYJNY

Pielęgniarka Oddziałowa - 12 273 04 03
Lekarze - 12 273 03 19
Dyżurka Anestezjologów - 12 273 03 07
Sala Wybudzeń - 12 273 03 49

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ WRAZ Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEJ OPIEKI POOPERACYJNEJ

Ordynator - 12 273 02 86
Pielęgniarka Oddziałowa / Sekretariat - 12 273 02 90
Lekarze - 12 273 02 19
Pielęgniarki - 12 273 02 95
Intensywna - 12 273 02 89

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

Ordynator - 12 273 03 72
Lekarze / Sekretariat - 12 273 02 91
Lekarze - 12 273 03 35
Pielęgniarka Oddziałowa - 12 273 03 34
Pielęgniarki - 12 273 02 83

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

Ordynator - 12 273 02 54
Lekarze / Sekretariat - 12 273 02 53
Pielęgniarka Oddziałowa - 12 273 02 74
Pielęgniarki - 12 273 02 57

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM

Ordynator - 12 273 02 78
Lekarze - 12 273 03 63
Lekarze Porodówka - 12 273 04 84
Sekretariat / Lekarze - 12 273 02 81
Pielęgniarka Oddziałowa - 12 273 02 82
Pielęgniarki / Położne - 12 273 02 87
Sala Porodowa - 12 273 02 36
Lekarze Blok Porodowy - 12 273 04 84
Pacjentki Położnictwo - 12 273 02 77

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC

Ordynator - 12 273 03 47
Lekarze - 12 273 02 92
Sekretariat - 12 273 03 36
Pielęgniarka Oddziałowa - 12 273 03 56
Pielęgniarki - 12 273 03 48
Pacjenci - 12 273 03 68

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Ordynator / Lekarze - 12 273 02 80
Pielęgniarki - 12 273 02 79
Sekretariat - 12 273 02 96

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

Ordynator / Lekarze - 12 273 03 52
Pielęgniarki - 12 273 03 46
Sekretariat / Pielęgniarka Oddziałowa - 12 273 02 71

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY WRAZ Z INTENSYWNĄ OPIEKĄ KARDIOLOGICZNĄ

Ordynator - 12 273 02 69
Lekarze - 12 273 02 63
Sekretariat - 12 273 02 65
Pielęgniarka Oddziałowa - 12 273 04 55
Pielęgniarki - 12 273 02 62
Intensywna Opieka Kardiologiczna Lekarze - 12 273 02 67

ODDZIAŁ ZAKAŹNY

Ordynator - 12 273 03 04
Pielęgniarka Oddziałowa - 12 273 03 06
Pielęgniarki - 12 273 03 03
Sekretariat - 12 273 03 50
Dyżurka Lekarska - 12 273 03 54

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

Kierownik / Lekarze - 12 273 02 46
Pielęgniarka Oddziałowa - 12 273 02 76
Pielęgniarki - 12 273 03 09

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Kierownik - 12 273 03 70
Pielęgniarka Oddziałowa - 12 273 03 79
Dyspozytor - 12 273 03 64
Lekarze - 12 273 02 06
Pielęgniarki - 12 273 02 03, 12 273 03 05
Sekretariat - 12 273 02 17
Sala obserwacyjna - 12 273 02 28
Fax SOR - 12 273 04 70

APTEKA SZPITALNA

Kierownik - 12 273 03 87
Technicy - 12 273 02 35, 12 273 02 38

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

Kierownik - 12 273 02 18
Rejestracja - 12 273 03 23
Punkt Pobrań - 12 273 02 32
Morfologia - 12 273 02 68
Chemia - 12 273 02 56
Serologia - 12 273 02 30

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

Kierownik - 12 273 03 75
Pracownia - 12 273 03 41, 12 273 03 42

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (RTG, USG) I EEG

Kierownik - 12 273 02 64
Sekretariat - 12 273 04 58
Rejestracja - 12 273 02 22
EKG - 12 273 02 04
EEG - 12 273 02 49, 12 273 03 78
EKG wysiłkowe - 12 273 04 76

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Główny Księgowy - 12 273 03 37
Księgowość - 12 273 03 27
Kasa - 12 273 03 26
Sekcja ds. Kosztów i Budżetowania - 12 273 03 20

DZIAŁ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY

Kierownik - 12 273 02 84
Portiernia - 12 273 02 00
Magazyn Ogólny - 12 273 03 43
Sekcja Żywienia - 12 273 02 41, 12 273 02 47
Sekcja Serwisu i Zaopatrzenia - 12 273 02 23
Dział Organizacji i Nadzoru - 12 273 03 18
Dział Zamówień Publicznych i Umów - 12 273 03 22
Dział Kadr i Płac Kierownik - 12 273 03 11
Dział Kadr i Płac Z ca Kierownika - 12 273 03 31, 12 273 03 21, 12 273 03 30
Dział Statystyki Medycznej - 12 273 03 99, 12 273 02 73
Dział Informatyki - 12 273 02 27
Inspektor BHP - 12 273 03 58
Inspektor ds. obronności i OC - 12 273 03 74
Radca Prawny - 12 273 03 22
Pielęgniarka Naczelna - 12 273 03 65
Pielęgniarka Epidemiologiczna - 12 273 03 65
Archiwum - 12 273 03 85
Punkt Ksero - 12 273 03 25

STACJA POMOCY DORAŹNEJ

Biuro - 12 273 03 10
Dyspozytornia - 12 273 03 44
Kierowcy - 12 273 04 56
SPD Dobczyce - 12 271 37 36
SPD Pcim - 12 274 91 57
SPD Sułkowice - 12 372 41 97

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA (MYŚLENICE)

12 273 03 82