Informacja telefoniczna

12-273-03-55
  12-273-02-05
  12-273-02-15
   
Sekretariat Dyrektora 12-272-10-85
  12-273-03-24
  12-372-06-70
  12-372-06-71
fax Sekretariat 12-272-18-55
   

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII

 
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-02-02
Pielęgniarki / Sekretariat 12-273-02-66
Lekarze 12-273-03-32
Lekarze dyżurka 12-273-03-07
   

BLOK OPERACYJNY

 
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-04-03
Lekarze 12-273-03-19
Dyżurka Anestezjologów 12-273-03-07
Sala Wybudzeń 12-273-03-49
   

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ WRAZ Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEJ OPIEKI POOPERACYJNEJ

 
Ordynator 12-273-02-86
Pielęgniarka Oddziałowa / Sekretariat 12-273-02-90
Lekarze 12-273-02-19
Pielęgniarki 12-273-02-95
Intensywna 12-273-02-89
   

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

 
Ordynator 12-273-03-72
Lekarze / Sekretariat 12-273-02-91
Lekarze 12-273-03-35
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-03-34
Pielęgniarki 12-273-02-83
   
ODDZIAŁ DZIECIĘCY  
Ordynator 12-273-02-54
Lekarze / Sekretariat 12-273-02-53
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-02-74
Pielęgniarki 12-273-02-57
   

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM

 
Ordynator 12-273-02-78
Lekarze 12-273-03-63
Lekarze - Porodówka 12-273-04-84
Sekretariat / Lekarze 12-273-02-81
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-02-82
Pielęgniarki / Położne 12-273-02-87
Sala Porodowa 12-273-02-36
Lekarze - Blok Porodowy 12-273-04-84
Pacjentki - Położnictwo 12-273-02-77
   

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC

 
Ordynator 12-273-03-47
Lekarze 12-273-02-92
Sekretariat 12-273-03-36
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-03-56
Pielęgniarki 12-273-03-48
Pacjenci 12-273-03-68
   

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

 
Ordynator / Lekarze 12-273-02-80
Pielęgniarki 12-273-02-79
Sekretariat 12-273-02-96
   

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

 
Ordynator / Lekarze 12-273-03-52
Pielęgniarki 12-273-03-46
Sekretariat / Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-02-71
   

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY WRAZ Z INTENSYWNĄ OPIEKĄ KARDIOLOGICZNĄ

 
Ordynator 12-273-02-69
Lekarze 12-273-02-63
Sekretariat 12-273-02-65
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-04-55
Pielęgniarki 12-273-02-62
Intensywna Op. Kardiol. lekarze 12-273-02-67
   

ODDZIAŁ ZAKAŹNY

 
Ordynator 12-273-03-04
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-03-06
Pielęgniarki 12-273-03-03
Sekretariat 12-273-03-50
Dyżurka Lekarska 12-273-03-54
   

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

 
Kierownik / Lekarze 12-273-02-46
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-02-76
Pielęgniarki 12-273-03-09
   

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 
Kierownik 12-273-03-70
Pielęgniarka Oddziałowa 12-273-03-79
Dyspozytor 12-273-03-64
Lekarze 12-273-02-06
Pielęgniarki 12-273-02-03
  12-273-03-05
Sekretariat 12-273-02-17
Sala obserwacyjna 12-273-02-28
Fax SOR 12-273-04-70
   

APTEKA SZPITALNA

 
Kierownik 12-273-03-87
Technicy 12-273-02-35
Technicy 12-273-02-38
   

REJESTRACJA OGÓLNA

12-273-03-40
  12-273-04-01
   

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

 
Poradnia Alergologiczna 12-273-03-73
Poradnia Chirurgiczna Ogólna i Onkologiczna 12-273-02-08
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 12-273-02-07
Poradnia Kardiologiczna 12-273-02-09
  12-273-03-73
Poradnia Urologiczna 12-273-02-10
Poradnia Reumatologiczna 12-273-02-14
Poradnia Neurologiczna 12-273-02-14
  12-273-03-73
  12-273-03-15
Poradnia Gastroenteorologiczna 12-273-03-15
Poradnia Zdrowia Psychicznego 12-273-02-21
Poradnia Terapii Uzależnień 12-273-02-13
Poradnia Onkologiczna 12-273-03-29
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 12-273-03-29
Poradnia Neonatologiczna 12-273-03-66
Poradnia Chorób Zakaźnych / Punkt Szczepień 12-273-03-02
Poradnia Medycyny Pracy 12-273-02-72
Pracownia Fizjoterapii 12-273-03-51
Poradnia Konsultacyjna Anestezjologiczna 12-273-02-09
Poradnia Pulmonologiczna j.n.  
Lekarz 12-273-03-77
Rejestracja 12-273-03-93
   

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

 
Kierownik 12-273-02-18
Rejestracja 12-273-03-23
Punkt Pobrań 12-273-02-32
Morfologia 12-273-02-68
Chemia 12-273-02-56
Serologia 12-273-02-30
   

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

 
Kierownik 12-273-03-75
Pracownia 12-273-03-41
Pracownia 12-273-03-42
   

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ( RTG, USG ) I EEG

 
Kierownik 12-273-02-64
Sekretariat 12-273-04-58
Rejestracja 12-273-02-22
EKG 12-273-02-04
EEG 12-273-02-49
  12-273-03-78
USG 12-273-02-11
EKG wysiłkowe 12-273-04-76
   

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

 
Główny Księgowy 12-273-03-37
Księgowość 12-273-03-27
Kasa 12-273-03-26
Sekcja ds. Kosztów i Budżetowania 12-273-03-20
   

DZIAŁ TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNY

 
Kierownik 12-273-02-84
Portiernia 12-273-02-00
Magazyn Ogólny 12-273-03-43
Sekcja Żywienia 12-273-02-41
  12-273-02-47
Sekcja Serwisu i Zaopatrzenia 12-273-02-23
Dział Organizacji i Nadzoru 12-273-03-18
Dział Zamówień Publicznych i Umów 12-273-03-22
Dział Kadr i Płac j.n.  
Kierownik 12-273-03-11
Z-ca Kierownika 12-273-03-31
  12-273-03-21
  12-273-03-30
Dział Statystyki Medycznej 12-273-03-99
  12-273-02-73
Dział Informatyki 12-273-02-27
Inspektor BHP 12-273-03-58
Inspektor ds. obronności i OC 12-273-03-74
Radca Prawny 12-273-03-22
Pielęgniarka Naczelna 12-273-03-65
Pielęgniarka Epidemiologiczna 12-273-03-65
Archiwum 12-273-03-85
Punkt Ksero 12-273-03-25
   

STACJA POMOCY DORAŹNEJ

 
Biuro 12-273-03-10
Dyspozytornia 12-273-03-44
Kierowcy 12-273-04-56
SPD Dobczyce 12-271-37-36
SPD Pcim 12-274-91-57
SPD Sułkowice 12-372-41-97
   

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA (MYŚLENICE)

12-273-03-82