Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach informuje, że w związku z upłynięciem okresu przechowywania dokumentacji medycznej w postaci zdjęć RTG, planowane jest jej przekazanie do zniszczenia (kasacji) w sposób uniemożliwiający identyfikację danych pacjentów, których dotyczy.

Planowane jest zniszczenie filmów RTG z badaniami wykonanymi w latach 2007 – 2013.

 

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach informuje, że ze względu na upłynięcie okresu przechowywania dokumentacji medycznej, który w przypadku osób dorosłych wynosi 20 lat, natomiast w przypadku dotyczącym dzieci do 2 roku życia – 22 lata, indywidualna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby będzie przekazana do zniszczenia (kasacji) w sposób uniemożliwiający identyfikację danych pacjentów, których dotyczy.

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY ORGANIZACJI PRZYJĘĆ W  PUNKCIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE PRZY ODDZIALE ZAKAŹNYM SP ZOZ w Myślenicach

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach informuje, iż od dnia 01.07.2022 r. wprowadzone zostają nowe godziny pracy Punktu Szczepień przeciwko Wściekliźnie.

Zasady odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Myślenicach

Odwiedziny dorosłych pacjentów oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Myślenicach odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:

 1. odwiedziny odbywają się w każdym dniu tygodnia: od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00 – 18.00, w dni wolne od pracy i święta w godzinach 13.00 – 18.00, jak również poza ww. godzinami na podstawie zgody Ordynatora/Kierownika Oddziału lub lekarza kierującego dyżurem, w tym w sytuacjach szczególnych (np.:  w przypadku wizyt pożegnalnych).
 2. do pacjenta jednoczasowo może wejść 1 osoba, a w uzasadnionych przypadkach 2 osoby,
 3. osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk, zarówno przed wejściem na oddział szpitalny, jak i po jego opuszczeniu,
 4. osoby odwiedzające zobowiązane są do stosowania maseczki zakrywającej nos i usta przez cały czas przebywania na terenie szpitala w Myślenicach,
 5. osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów,
 6. możliwy jest równoczesny kontakt telefoniczny i korespondencyjny z pacjentem.

Adam Styczeń
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

Z uwagi na zniesienie finansowania ze środków publicznych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2022 r. zostaje zlikwidowany Punkt Pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Od dnia 14 marca 2022 roku Punkt Pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 będzie czynny siedem dni w tygodniu w następujących godzinach:

 • poniedziałek od 7.00 do 9.00
 • wtorek od 7.00 do 9.00
 • środa od 7.00 do 9.00
 • czwartek od 7.00 do 9.00
 • piątek od 7.00 do 9.00
 • sobota od 7.00 do 9.00
 • niedziela od 7.00 do 9.00