Kierownik Oddziału - lek. Mariusz Tokaj

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Małgorzata Szydlak

Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym dokonano przekształcenia w 2004 roku istniejącej już Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Struktura organizacyjna - oddział dzieli się na 6 obszarów:

  1. Obszar segregacji: hol segregacji wstępnej, sala dekontaminacji, stanowisko dyspozytora medycznego.
  2. Obszar resuscytacyjno-zabiegowy: sala resuscytacyjno-zabiegowa z dwoma stanowiskami resuscytacyjnymi, dwie sale zabiegowe, gipsownia, brudownik, wc i łazienka dla pacjentów, dyżurka i wc dla lekarzy.
  3. Obszar krótkotrwałej intensywnej terapii: dwie jednostanowiskowe sale intensywnej terapii.
  4. Obszar obserwacji: czterostanowiskowa sala obserwacji, dwie łazienki i wc dla pacjentów.
  5. Obszar diagnostyczno-konsultacyjny: gabinet pediatryczny, gabinet internistyczny, gabinet diagnostyczno-laboratoryjny.
  6. Zaplecze socjalno-administracyjne: pokój kierownika, sekretariat, pokój socjalny.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest zasadniczym ogniwem w strukturach medycyny ratunkowej, jest on wyspecjalizowany w pomocy medycznej z zakresu medycyny ratunkowej.

SOR jest wydzielonym w strukturach szpitala samodzielnym oddziałem łóżkowo - zabiegowym z własnym zapleczem ambulatoryjno - konsultacyjnym i podstawowym zapleczem diagnostycznym.

Zakres świadczonych usług: przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka, leczenie pacjentów z szerokim wachlarzem nagłych lekkich i ciężkich zachorowań oraz urazów wielonarządowych pacjentów przywożonych przez zespoły Stacji Pomocy Doraźnej lub zgłaszających się samodzielnie.