Deklaracja dostępności Samodzielnego Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

Wstęp Deklaracji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpitalmyslenice.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice

Telefon: +48 12 273 03 55 | +48 12 273 02 05 | +48 12 273 02 15

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2005-12-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-01

Strona internetowa www.szpitalmyslenice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2019-04-26 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SP ZOZ w Myślenicach,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-26 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SP ZOZ w Myślenicach.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast tryb czarno-biały
 • podwyższony kontrast tryb czarno-żółty
 • podwyższony kontrast tryb żółto-czarny
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krzysztof Janus

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 12 273 02 27 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

W budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano Szpital do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • podjazd do głównego budynku szpitala: podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzi od placu przed wjazdem do wejścia głównego placówki,
 • drzwi przy wejściu głównym otwierają się automatycznie, pacjenci mogą swobodnie wjechać do środka placówki,
 • w przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wejście do oddziału jest możliwe z poziomu terenu, na SOR znajdują się dyżurne wózki dla niepełnosprawnych,
 • windy: wszystkie windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.