Kierownik - lek. Magdalena Gracyalny

Z-ca Kierownika - lek. Agnieszka Pietrzak

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Barbara Salawa