Kierownik - lek. med. Magdalena Gracyalny

p.o. Z-ca Kierownika - lek. Agnieszka Pietrzak

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Barbara Salawa