Kierownik: lek.med. Magdalena Gracyalny

p.o. Z-ca Kierownika: Lek. Agnieszka Pietrzak

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Barbara Salawa