Kierownik SPD - lek. Zbigniew Klich

St. ratownik koordynujący - Marian Judasz

W jej skład wchodzą trzy jednostki ratownictwa:

  1. Zespół wyjazdowy specjalistyczny S, ul. Mickiewicza 39, 32-400 Myślenice,
  2. Zespół wyjazdowy podstawowy P, Rynek 16, 32-410 Dobczyce,
  3. Zespół wyjazdowy podstawowy P, Pcim 5, 32-432 Pcim,
  4. Zespół wyjazdowy podstawowy P, ul. Mickiewicza 39, 32-400 Myślenice,
  5. Zespół wyjazdowy podstawowy P, ul. Sportowa 45A, 32-440 Sułkowice.

Do zapewnienia jak najlepszej pomocy poszkodowanym i osobom w stanie nagłego zagrożenia życia potrzebny jest sprawnie działający system komunikacji, odpowiednie zaplecze techniczne i wykwalifikowany personel. W chwili obecnej funkcjonuje stanowisko dyspozytora medycznego zintegrowane z oficerem dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej - jest ono etapem do powstania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w myśl Ustawy o Ratownictwie Medycznym. Zaplecze techniczne Stacja Pomocy Doraźnej posiada w stanie zadawalającym, natomiast personel jest dobrze wyszkolony do pełnienia swoich obowiązków, gdyż posiada ukończone specjalizacje i kursy z zakresu ratownictwa.

Zapewniamy dobową gotowość do udzielania świadczeń w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Świadczone usługi wykonywane są w sposób rzetelny, profesjonalny, z zachowaniem najwyższej staranności oraz z poszanowaniem praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki zawodowej.