Ordynator - dr Jacek Pucz

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Ewa Ulman