Kierownik - lek. Jacek Pucz

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Ewa Ulman