Szpital Powiatowy w Myślenicach datuje swoją historię już od 1954 roku, w którym rozpoczęto zbieranie deklaracji na pomoc społeczną przy budowie Szpitala - całym przedsięwzięciem kierował dr Stanisław Dziaduś. W sierpniu 1955r. w obecności 27 osób reprezentujących różne instytucje powołano Społeczny Komitet Budowy Szpitala w Myślenicach, którego dokumentację wykonało Biuro Projektów Służby Zdrowia w Krakowie. Koszty budowy Szpitala zostały pokryte ze środków państwowych jednak nie należy w tym miejscu zapominać o czynach społecznych zakładów pracy i ludzi.

Pierwszymi Oddziałami jakie uruchomiono były:

  • Oddział Wewnętrzny,
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy,
  • Oddział Chirurgiczny,
  • Oddział Dziecięcy.

Szpital dysponował łącznie 140 łóżkami. Pracowało w nim 12 lekarzy, 37 pielęgniarek i laborantów, 9 pracowników administracji, 30 osób personelu niższego i 29 personelu gospodarczego - razem 121 osób. Przy Szpitalu prowadzono gospodarstwo rolno-hodowlane.

Budynek Główny został wybudowany w przeciągu 4 lat i oddano go do użytku w lipcu 1962 roku.

Ze względu na utrzymujące się do dnia dzisiejszego duże i stale zwiększające się zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne w rok później został wybudowany następny budynek oddziału Gruźliczego, powołano również kolejne Oddziały.

Równocześnie stopniowo została rozbudowana infrastruktura Szpitala: powstały pracownie diagnostyczne, apteka wewnątrzszpitalna, zaplecze techniczne ( kotłownia, oczyszczalnia ścieków, pralnia, kuchnia itp. )

W 1970 roku następuje reorganizacja struktur i powołany zostaje Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 5 w Myślenicach, a w 1999 roku Szpital uzyskał status Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.