Kierownik - lek. Marcin Matuszyk

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Małgorzata Gubała