Harmonogram Pracy Poradni Specjalistycznych

Rejestracja Ogólna: czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach  7.00-17.00,piątek 7.00-15.00 rejestracja telefoniczna (12) 273-03-40

PORADNIA ALERGOLOGICZNA
Poniedziałek: 12.30-18.00 dr n.med. L.Sojka
Wtorek: 07.30-13.00 dr n.med. L.Sojka
Czwartek: 07.30-13.00 dr n.med. L.Sojka
     
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Poniedziałek: 14.25-18.00 lek. A.Kusiak
Wtorek: 14.25-16.00 lek. A.Kusiak
Wtorek: 15.00-18.00 dr n.med. M.Marcinkowski
Środa: 14.25-18.00 lek. A.Kusiak
Czwartek: 14.25-17.00 lek. A.Kusiak
Czwartek: 15.00-19.00 lek. J.Matoga
     
PORADNIA REUMATOLOGICZNA
Poniedziałek: 10.00-16.00 lek. A.Murzyn
Wtorek: 14.00-18.00 lek. A.Murzyn
Środa: 13.00-15.00 lek. A.Murzyn
Piątek: 14.00-18.00 lek. A.Murzyn
     
PORADNIA NEONATOLOGICZNA
Wtorek: 10.00-14.00 lek. A.Szymańska-Sojka
Środa: 14.00-18.00 lek. P.Jarosz
Czwartek: 10.00-15.00 lek. B.Solarz
     
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
Poniedziałek: 10.00-14.00 lek. K.Borczak
Środa: 15.00-19.00 lek. B.Czernik
Czwartek: 10.00-14.00 lek. K.Kiszka
     
PORADNIA ONKOLOGICZNA
Poniedziałek: 15.30-19.30 lek. W.Piskorski
Wtorek: 15.30-19.30 lek. R.Kosobucki
     
PORADNIA NEUROLOGICZNA
Wtorek: 08.30-13.00 lek. D.Janeczek
Środa: 16.00-20.00 lek. E.Gradek-Kwinta
Piątek: 09.00-13.00 lek. M.Wiech-Judasz
     
PORADNIA UROLOGICZNA
Poniedziałek: 08.00-13.00 lek. W.Kwinta
Wtorek: 08.00-13.00 lek. W.Kwinta
Środa: 08.00-13.00 lek. W.Kwinta
Czwartek: 14.00-18.00 lek. W.Kwinta
Piątek: 08.00-13.00 lek. W.Kwinta
     
PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA I ONKOLOGICZNA
Poniedziałek: 08.00-15.00 lek. K.Panuś
Wtorek: 08.00-15.00 lek. K.Panuś
Wtorek: 15.00-19.00 lek. Z.Kus
Środa: 08.00-18.00 lek. K.Panuś
Czwartek: 08.00-15.00 lek. K.Panuś
Czwartek: 15.00-19.00 lek. P.Szczałba
Piątek: 08.00-15.00 lek. K.Panuś
   
PORADNIA CHIRURGICZNA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA
Poniedziałek: 07.25-15.00 lek. K.Karkosz
Wtorek: 07.25-15.00 lek. W.Ambroży
Wtorek: 15.00-18.00 lek. A.Grzelak
Środa: 07.25-13.00 lek. P.Dąbek
Środa: 15.00-17.00 lek. A.Kumoń
Środa: 15.00-18.00 dr n.med. P.Ślęczka
Czwartek: 07.25-15.00 lek. P.Szczerbicki
Czwartek: 15.00-17.00 lek. J.Rycombel
Czwartek: 15.00-17.00 lek. W.Satora
Piątek: 07.25-15.00 lek. M.Święch
     
PORADNIA CHIRURGICZNA DZIECIĘCA
Poniedziałek: 15.30-19.30 lek. M.Maślanka
     
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
Poniedziałek: 15.00-19.00 lek. B.Ciszewska
Środa: 07.25-15.00 lek. B.Ciszewska
     
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Rejestracja: Budynek Główny, tel.27-30-221
Poniedziałek: 09.00-19.00 lek. A.Rutkowska-Kęsek
Wtorek: 08.00-15.00 lek. A.Rutkowska-Kęsek
Środa: 08.00-17.00 lek. A.Rutkowska-Kęsek
Czwartek: 08.00-15.00 lek. A.Rutkowska-Kęsek
Piątek: 08.00-15.00 lek. A.Rutkowska-Kęsek

Poniedziałek: 07.25-15.30 Psycholog mgr M.Szymańska
Wtorek: 07.25-14.30 Psycholog mgr M.Szymańska
Środa: 14.00-20.00 Psycholog mgr M.Szymańska
Piątek: 14.00-20.45 Psycholog mgr M.Szymańska
     
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
Rejestracja: Hotel pielęgniarski, tel.27-30-213
Poniedziałek: 08.00-11.30 B.Wietrzyk
Poniedziałek: 09.00-17.00 K.Jędrysek
Wtorek: 15.00-20.00 K.Jędrysek
Środa: 11.00-20.00 T.Grabowska-Schlack
Piątek: 10.00-20.00 M.Sułkowska
     
PORADNIA MEDYCYNY PRACY
Poniedziałek: 08.00-13.00 lek. E.Krzyżanowska
Wtorek: 14.00-19.00 lek. E.Krzyżanowska
Środa: 08.00-14.00 lek. E.Krzyżanowska
Czwartek: 08.00-14.00 lek. E.Krzyżanowska
     
PORADNIA PRZECIWGRUŹLICZA I CHORÓB PŁUC
Rejestracja: Budynek Główny, tel.27-30-393
Poniedziałek: 08.00-14.30 lek. D.Daniel
Poniedziałek: 15.00-19.00 lek P.Marek
Wtorek: 08.00-14.30 lek. D.Daniel
Środa: 08.00-14.30 lek. D.Daniel
Czwartek: 08.00-14.30 lek. D.Daniel
Piątek: 08.00-14.30 lek. D.Daniel
     
PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
Rejestracja: Budynek Oddziału Zakaźnego tel.27-30-303
Wtorek: 15.00-19.00 lek. M.Bień-Piegza
Środa: 09.00-13.00 lek. M.Leśniak
Czwartek: 15.00-19.00 lek. M.Bień-Piegza
     
PORADNIA REHABILITACYJNA
Rejestracja: Rejestracja Ogólna, tel. 27-30-340
Środa: 13.00-18.00 lek. P.Dąbek
Czwartek: 10.00-15.00 dr n.med. P.Ślęczka