Ordynator - lek. Jerzy Śliwa

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Anna Teper

Diagnozujemy i leczymy:

  • schorzenia nowotworowe w obrębie klatki piersiowej w tym guzy obwodowe płuc,
  • choroby obturacyjne płuc,
  • zapalenia płuc,
  • astmy oskrzelowe,
  • zatorowość płucną,
  • choroby opłucnej,
  • gruźlicę płuc,
  • współistniejące schorzenia internistyczne ( układ krążenia, cukrzyca )

W strukturach oddziału znajdują się pracownie: bronchoskopowa, spirometryczna.

Oddział ściśle współpracuje z wiodącymi ośrodkami Pulmonologicznymi i Torakochirurgicznymi w Krakowie i Zakopanem.