Kierownik - lek. Magdalena Gracyalny

Z-ca kierownika - lek. Agnieszka Pietrzak

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Barbara Warzecha

Blok wyposażony jest w 3 sale operacyjne:

  • ortopedyczna
  • chirurgii ogólnej
  • ginekologiczno położnicza

Rocznie wykonuje się tu około 3700 zabiegów.

Działalność Bloku Operacyjnego koncentruje się na całodobowym zabezpieczaniu działalności leczniczej Szpitala Powiatowego, głównie przez prowadzenie znieczuleń do operacji i zabiegów diagnostycznych podczas których personel Bloku zapewnia również opiekę pielęgniarską, służy on również pomocą przy wykonywaniu zabiegów reanimacyjnych itp.

Odpowiednie wyposażenie i konsekwentne wprowadzanie standardów anestezjologii i intensywnej terapii w połączeniu z kompetencją i fachowością personelu są gwarancją prowadzenia bezpiecznego leczenia.