DOKUMENTY DO PLANOWANEGO PRZYJĘCIA

Wszystkie formalności związane z przyjęciem pacjenta do Szpitala są prowadzone przez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Każdy pacjent oprócz skierowania winien przedstawić odpowiednie dokumenty:

  • osoba ubezpieczona- PESEL - w celu sprawdzenia statusu EWUŚ (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub inny dokument z numerem Pesel, w przypadku dzieci aktualna legitymacja szkolna),
  • osoba nieubezpieczona - dowód osobisty lub paszport,osoba ubezpieczona w Krajach UE - Karta Ekuz.

WYPISY

Opuszczając szpital lekarz prowadzący przygotowuje kartę informacyjną dotyczącą rozpoznania, badań wykonanych podczas pobytu w szpitalu oraz przebiegu choroby. Lekarz wystawia (jeżeli zachodzi taka konieczność) odpowiednie zaświadczenie do zakładu pracy.