Polityka jakości i środowiskowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach