Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko w Pracowniach Rentgenowskich Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 623 oraz 784, tekst jednolity z dnia 1 marca 2021 r.) w sprawie informacji o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności, informuję, że:

 • działalność Pracowni Rentgenowskich Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polega na stosowaniu źródeł promieniotwórczych w celach medycznych, udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych i zabiegowych,
 • na podstawie pomiarów dawek indywidualnych, nie stwierdzono przypadków przekroczenia dawek granicznych, określonych dla pracowników na terenie i w otoczeniu jednostki organizacyjnej,
 • w związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze,
 • działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy Prawo Atomowe - dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok;
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

Myślenice, 07 luty 2024 r.

Dyrektor SP ZOZ w Myślenicach
Adam Styczeń


Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG) i EEG

PRACOWNIA RTG
Zakres wykonywanych badań rtg: zdjęcia rtg czaszki, klatki piersiowej, kości, jamy brzusznej i miednicy mniejszej,

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Informacja i rejestracja: Rejestracja Pracowni Diagnostyki Obrazowej ( RTG, USG ) i EEG czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 16:00, budynek główny szpitala, I piętro, tel. 12 27 30 222.

W 2004 roku Pracownia wprowadziła System Zapewnienia Jakości - zespół działań prowadzonych  w celu podnoszenia jakości usług.

PRACOWNIA USG

Zakres wykonywanych badań usg:

 • usg jamy brzusznej dorosłych i dzieci,
 • usg tarczycy,
 • usg piersi,
 • usg ślinianek,
 • usg przytarczyc,
 • usg jąder,
 • usg przezciemiączkowe,
 • usg naczyń.

Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14:35 przez lekarzy radiologów.
Dokładnych informacji udziela Rejestracja Pracowni Diagnostyki Obrazowej ( RTG, USG ) i EEG czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 16.00, budynek główny szpitala, I piętro, tel. 012 27 30 222.

Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie, bez skierowania.

PRACOWNIA EEG

Badania wykonywane są we wtorki i czwartki w godzinach 15.00 - 16.00. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Dokładna informacja i rejestracja : Rejestracja Pracowni Diagnostyki Obrazowej ( RTG, USG ) i EEG czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 16.00, budynek główny szpitala, I piętro, tel. 012 27 30 222.