Dyrektor SPZOZ w Myślenicach podpisuje umowę na realizację zadania inwestycyjnego modernizacja SOR z Generalnym Wykonawcą prac firmą ROBEX - BUD

W dniu 04.07.2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach  z udziałem Zarządu Powiatu podpisana została umowa pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Myślenicach a Wykonawcą prac  firmą ROBEX – BUD  na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału ratunkowego w budynku głównym Szpitala w Myślenicach wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach serdecznie zaprasza na wydarzenie:

Tydzień Godnego Porodu - to cykl wydarzeń i spotkań z inicjatywy Fundacji Rodzić po Ludzku w ramach Międzynarodowego Tygodnia Godnego Porodu ENCA. Organizowany jest w Polsce po raz 4., w Myślenicach po raz 2. Motywem wiodącym tegorocznego TGP jest „Koktajl hormonów - poznaj przepis na dobry poród i połóg”. Podczas wydarzenia przedstawiona zostanie prezentacja opracowana przez specjalistki opieki okołoporodowej Fundacji Rodzić po Ludzku, po której zaprosimy do rozmowy lokalnych specjalistów okołoporodowych.

Na obrazie pisanki i tekst życzeń Wielkanocnych

Dzień otwarty Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologii w dniu 23 marca 2024 r. od godziny 10:30 (sobota)

Szanowni Państwo Serdecznie Zapraszamy na
Dzień Otwarty Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
i  Oddziału Neonatologii
w dniu 23 marca od godz. 10:30 (sobota)