Informuję, iż z dniem 26.04.2021 roku wznawiamy możliwość uczestnictwa osoby towarzyszącej przy porodzie (porody rodzinne).

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
dr n.med. Wojciech Dudek

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju zawieszam do odwołania możliwość porodów rodzinnych od dnia 26.03.2021 roku.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

dr n.med. Wojciech Dudek

Od 01.03.2021 wznawiamy możliwość uczestnictwa osoby towarzyszącej przy porodzie (porody rodzinne).

ZARZĄDZENIE nr 56/2020
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
z dnia 07.08.2020 roku dot. wstrzymania do odwołania porodów rodzinnych

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju wstrzymuję w trybie natychmiastowym możliwość odbywania porodów w obecności osoby towarzyszącej – porody rodzinne.

Zarządzenie obowiązuje od 07.08.2020 od godz. 15:00 do odwołania.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach dziękuje Szpitalowi Powiatowemu w Chrzanowie za nominację do akcji #GaszynChallenge.

Przyjęliśmy wyzwanie! Zebrane pieniążki z wykonania zadania wpłacimy dla Tosi Zatrzymać SMA - Antonina Popławska

 Zachęcamy wszystkich do pomocy i dokonywania wpłat na konto fundacji https://www.siepomaga.pl/ocalic-tosie

 Do wykonania zadania nominację otrzymują:

  • Starostwo Powiatowe w Myślenicach
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Zadanie do wykonania

Nominowani muszą wykonać 10 pompek (mężczyźni) lub 10 przysiadów (kobiety), nagrać film z wykonanego zadania, a następnie umieścić go na swojej stronie. Jeżeli nominowani wykonają zadanie, wpłacają 5 zł na wybrane konto dziecka chorego na SMA. Jeśli nominowani nie podejmą wyzwania wpłacają 10 zł na wybrane konto dziecka chorego na SMA. Czas na wykonanie zadania to 48h od momentu nominacji.

Mając na uwadze aktualne Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii, w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 22.05.2020r., Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach uprzejmie informuje, iż z dniem 01.06.2020r. wznawia stopniowo możliwość odbywania "porodów rodzinnych".