Zmodernizowany budynek tlenowni SP ZOZ Myślenice

W ramach umowy zawartej w miesiącu marcu br. pomiędzy Dyrekcją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, a Wojewodą Małopolskim, w myślenickim Szpitalu przeprowadzono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury tlenowej w SP ZOZ w Myślenicach w związku z COVID – 19”. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Podstawowym celem powyższego zadania inwestycyjnego było zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia szpitala w tlen, wobec wciąż rosnącego wysokiego jego zapotrzebowania. Szpital w Myślenicach przez cały czas trwania pandemii realizował świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów z podejrzeniem i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-COV-2. W szczytowych momentach zachorowalności, a co za tym idzie hospitalizacji, zużycie tlenu ciekłego przekraczało nawet 2000 kg na dobę, co wymuszało konieczność starań o codzienny transport tlenu do szpitala, co nie było zadaniem łatwym.

przedstawia uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia zmodernizowanego Oddziału

W dniu 23 czerwca 2022 r w myślenickim Szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Warto wspomnieć, że oddział powstał w 2007 roku za sprawą Śp. dr Jerzego Krzywonia - wybitnego lekarza, który wykształcił wielu specjalistów - chirurgów kontynuujących jego dzieło.

W uroczystości wzięli udział: Przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Myślenickiego, Przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala, Dyrekcji MOW NFZ, Wykonawca Inwestycji, Ordynatorzy, Kierownicy oraz Pracownicy Szpitala, a także zaproszeni Goście.

Zdjęcie prezentuje Dyrektora SP ZOZ w Myslenicach Adama Styczeń - odbierajacego nagrodę z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki

Nagroda dla myślenickiego szpitala.

30 marca 2022 roku w Operze Karkowskiej odbyła się uroczysta gala pn: „Fundusze z Kulturą”. Wśród laureatów plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” na najlepsze lokalne przedsięwzięcia zrealizowane z pomocą środków unijnych, znalazła się także inwestycja zrealizowana przez Szpital w Myślenicach. Pamiątkową statuetkę oraz dyplom z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Pana Łukasza Smółki odebrał Dyrektor SP ZOZ w Myślenicach - Adam Styczeń.

Plebiscyt, zorganizowany jesienią ubiegłego roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, miał na celu odkrycie i pokazanie najlepszych zdaniem mieszkańców inwestycji zrealizowanych od 2014 roku przy wykorzystaniu środków unijnych.