Ordynator - lek. Barbara Solarz - specjalista pediatra ,specjalista neonatolog

Z-ca Ordynator - lek. Patrycja Jarosz - specjalista pediatra

Pielęgniarka Oddziałowa - p.o. Barbara Biela-Wcisło

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Corocznie w Szpitalu w Myślenicach rodzi się powyżej 1100 noworodków.

Zgodnie z najnowszymi tendencjami ,oddział zapewnia system rooming-in dając możliwość przebywania od chwili narodzin matce i dziecku razem. Mama obserwując i karmiąc swoje dziecko może korzystać z profesjonalnej pomocy wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego, który zawsze chętnie służy pomocą. Aby zabezpieczyć bezpieczeństwo dzieciom mam po cięciach cesarskich lub w przypadku zwykłych ludzkich obaw o pierwsze dziecko ,noc noworodek spędza na sali ogólnej oddziału.

Oddział Neonatologiczny uzyskał II stopień referencyjności w trójstopniowym Programie Opieki Perinatalnej. Oznacza to, że poza opieką nad nowo urodzonymi dziećmi zdrowymi, oferuje możliwość leczenia dzieci chorych / wcześniaki z masą ciała powyżej 1500g, noworodki pochodzące z ciąż wysokiego ryzyka np.gestoza , z zakażeniem okołoporodowym a także te,które wymagają poszerzenia diagnostyki, intensywnego nadzoru, wspomagania oddychania- zabezpieczenia czynności życiowych/

Z myślą o noworodkach chorych, w ostatnich trzech latach zakupiono nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny do monitorowania i leczenia pacjentów zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Oddział posiada inkubatory zamknięte/ 6 sztuk/ otwarte/ 3szt/ respirator, Infant-Flow / 2 szt. / , Neo-puff, pulsoksymetry, kardiomonitor, pompy infuzyjne, gleukometr, lampy do fototerapii nowej generacji oraz „nianie elektroniczne”. Wyposażenie Oddziału jest obecnie zgodne z wymogami wynikającymi ze stopnia referencyjności.

Dostęp do całodobowych usług diagnostycznych daje możliwość wykonania badań biochemicznych, bakteriologicznych, serologicznych , EKG, USG, Rtg przyłóżkowego, TK. Grono lekarzy współpracujących z Oddziałem zapewnia możliwość konsultacji specjalistycznych / Okulista, Laryngolog, Dermatolog, Chirurg, Ortopeda, Kardiolog/.

Dzieci w stanie ciężkim, z wadami rozwojowymi lub przekraczające możliwości diagnostyczne Oddziału po zabezpieczeniu podstawowych czynności życiowych są przekazywane karetką „RN” do ośrodków III stopnia referencyjności w zależności od rodzaju schorzenia i miejsc jakimi te ośrodki dysponują / USD Kraków-Prokocim, Klinika Neonatologii CMUJ w Krakowie/.

OFERTA

Noworodkom przebywającym w tut.Oddziale oferujemy badania przesiewowe:

  • w kierunku wykrywania chorób wrodzonych: fenyloketonuria, hypotyreoza, mukowiscydoza
  • w kierunku wykrywania przewodozależnych wad serca-test pulsoksymetryczny
  • badanie słuchu metodą otoemisji akustycznej

Wykonujemy szczepienia ochronne zgodnie z kalendarzem szczepień / BCG; p/WZW B/

PROGRAMY MEDYCZNE

Oddział Neonatologiczny uczestniczy w ogólnopolskich medycznych programach naukowych realizowanych przy wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

Program Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków,

Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków/ wentylacja bez intubacji/ oraz Polski Rejestr Wad Rozwojowych EUROCAT.

INFORMACJE:

Codziennie Lekarz Neonatolog udziela informacji o stanie zdrowia dzieci matkom podczas wizyty lekarskiej w godz. 9.00-10.00

Rodzicom dziecka lub opiekunom prawnym dodatkowo informacje udzielane są od.godz.10.00- 14.00 przez Ordynatora Oddziału lub Lekarza prowadzącego, a po godz. 15.00 przez Lekarza dyżurnego do godz.20.00

Personel Oddziału Neonatologicznego wspólnie z Personelem Oddziału Ginekologii i Położnictwa służy swoją wiedzą i doświadczeniem demonstrując pielęgnację, kąpiel, technikę karmienia noworodka zarówno na Oddziale jak i przy wypisie do domu starając się odpowiedzieć na wszelkie nurtujące pytania i wątpliwości.

ODWIEDZINY

Codziennie do godz.20.00 po zapoznaniu się z regulaminem odwiedzin Oddziału Ginekologiczno-Położniczego/ pacjentkę mogą odwiedzać równocześnie maksymalnie dwie osoby/ co służy poszanowaniu intymności osób leżących w szpitalnych salach.

W odwiedzinach może uczestniczyć dziecko powyżej 7 roku życia. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowia noworodków, dzieci poniżej 7 roku życia nie mogą być wprowadzane do Oddzialu/ możliwość przeniesienia chorób wieku dziecięcego/.

Odwiedziny w Oddziale Neonatologicznym :w Sali Intensywnej Terapii, dzieci ciężko chorych z powodów epidemiologicznych możliwe tylko dla rodziców dziecka lub opiekunów prawnych .

Ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę lekarską nie udzielamy informacji telefonicznie o stanie zdrowia pacjenta.

CO POTRZEBUJĘ DLA DZIECKA

Podczas pobytu w Oddziale Neonatologicznym dla swojego dziecka można przynieść (na życzenie matki): chusteczki nawilżane oraz pampersy w rozmiarze mini / 2-6 kg/

WYPIS ZE SZPITALA

Noworodki wypisywane są ze szpitala codziennie po badaniu lekarskim ,także w soboty, niedziele i święta. Każdy pacjent przy wypisie otrzymuje kartę informacyjną z pobytu w Oddziale Neonatologicznym , książeczkę zdrowia dziecka .Matki dzieci wypisywanych są szczegółowo instruowane co do zaleceń poszpitalnych i postępowania z dzieckiem w domu.