Dyrektor SPZOZ w Myślenicach - Adam Styczeń

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych - dr n. med. Wojciech Dudek

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy - mgr Iwona Szereszewska