Dyrektor SPZOZ w Myślenicach - Adam Styczeń

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych - dr n. med. Wojciech Dudek

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy - mgr Iwona Szereszewska