Niezbędnym warunkiem funkcjonowania szpitala i systemu kontroli zakażeń szpitalnych jest istnienie na terenie szpitala lub w bliskim jego otoczeniu laboratorium mikrobiologicznego spełniającego wymagania zgodnie z zaleceniami Krajowego Specjalisty w dziedzinie mikrobiologii.
  • Początki działalności Laboratorium Mikrobiologicznego przy Szpitalu w Myśleniach datują się w roku 1965, w którym ówczesny dyrektor dr Stanisław Dziaduś  dostrzegł potrzebę istnienia takiej placówki w Szpitalu. Pierwszą osobą która została zatrudniona w laboratorium była absolwentka Wydział Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie mgr Krystyna Stożek. Ze względu na pilną potrzebę, w pierwszej kolejności została uruchomiona diagnostyka gruźlicy. Dalsze działania poszły w kierunku rozpoczęcia diagnostyki bakteriologicznej w szerszym rozumieniu.
  • Lata pracy i doświadczeń własnych spowodowały, że nowoczesne metody diagnostyki mikrobiologicznej znalazły się także w laboratorium myślenickiego szpitala. I tak pozyskano automatyczny system do posiewów krwi i płynów ustrojowych, automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i lekooporności, półautomatyczny system do badań serologicznych ELISA oraz automat do metody ELFA.
   Rozwój Laboratorium nie byłby możliwy gdyby nie ludzie w nim pracujący. Zaczęło się od jednej osoby, z biegiem lat personel się powiększał, zdobywał kwalifikacje które przekładały się na coraz wyższą jakość wykonywanych badań. W chwili obecnej w laboratorium zatrudnionych jest : 3 osoby z wyższym wykształceniem, 2 techników, 2 laborantów, 1 sekretarka, 1 pomoc laboratoryjna
   • Na wizerunku laboratorium odcisnęła się zwłaszcza praca długoletnich pracowników medycznych: dr Krystyna Stożek, mgr Janina Gubała, mgr Elżbieta Piątek, mgr Ewa Kowalcze, mgr Agnieszka Jantos, Teresa Jednaka, Stanisława Wojtas, Jadwiga Czaplicka, Elżbieta Piwko, Wiktoria Winiarska, Ewa Orzechowska-Wątek, Danuta Bętkowska, Paweł  Babiński, Anna Tokaj.
   • Współczesność laboratorium to, wysoki poziom usług oparty na wysokich kwalifikacjach personelu i odpowiednim wyposażeniu w aparaturę diagnostyczną.
   • Laboratorium Mikrobiologiczne SP ZOZ w Myślenicach prowadzi diagnostykę mikrobiologiczną, która polega na izolacji zarodka, jego identyfikacji i oznaczaniu wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki, a także na oznaczeniu metodami serologicznymi antygenów i przeciwciał.
    Ważną rolą Laboratorium Mikrobiologicznego SPZOZ w Myślenicach jest udział w programie kontroli zakażeń szpitalnych polegający na:
    • uczestnictwie w procesach zespołu ds. zakażeń szpitalnych,
    • mikrobiologicznym monitorowaniu chorych,
    • mikrobiologicznej kontroli procesów sterylizacji
    • analizie i raportach rutynowych badań mikrobiologicznych,
    • analizie i raportach personelu medycznego.

    Postępowanie takie pozwala na ocenę sytuacji epidemiologicznej, ujawnianie ognisk epidemii, rezerwuarów zarazków i dróg ich transmisji.
    W przypadku niektórych drobnoustrojów konieczne jest określenie nowych mechanizmów oporności w celu ustalenia postępowania prowadzącego do ograniczenia zakażeń szpitalnych.
    Nie mniej ważną rolą Laboratorium Mikrobiologicznego jest udział w programie organizacji i wdrażania szpitalnej polityki antybiotykowej poprzez:

    • udział w zespole ds. szpitalnej polityki antybiotykowej,
    • analizę lokalnej wrażliwości drobnoustrojów,
    • analizę najczęściej występujących zakażeń, ich etiologii i lekoodporności drobnoustrojów.


    WYKAZ  OFEROWANYCH BADAŃ

    Badania bakteriologiczne

    • mocz,
    • wymazy z gardła, migdałków, jamy ustnej,
    • wymaz z nosa,
    • wymaz z oka,
    • wydzielina ze spojówek,
    • wymaz z ucha,
    • plwocina,
    • kał w kierunku: E.coli, Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Rotavirus, Adenovirus i grzybów,
    • badanie w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum
    • materiały z ran, czyraków, ropni, odleżyn, owrzodzeń ( flora tlenowa i beztlenowa )
    • krew ( flora tlenowa i beztlenowa )
    • płyny ustrojowe
    • badania w kierunku gruźlicy,
    • materiał z dróg rodnych,
    • oznaczenie wrażliwości bakterii metodą dyfuzyjno-krążkową
    • oznaczenie wrażliwości bakterii przy pomocy E-testów,
    • oznaczenie lekowrażliwości prątków.

    Badania mikologiczne:

    • badanie w kierunku grzybów ( drożdżopodobne, pleśniowe, dermatofity ),
    • oznaczenie wrażliwości grzybów drożdżopodobnych.

    Badania parazytologiczne:

    • badanie kału w kierunku Giardia,
    • badanie kału w kierunku pasożytów jelitowych,
    • badanie w kierunku Trichomonas vaginalis.

    Badania serologiczne:

    • HBs Ag
    • HBs Ag – test potwierdzenia
    • anty Hbs
    • anty HCV
    • anty HIV Ag/Ab
    • anty HAV Ig M
    • anty HAV total
    • anty CMV IgM
    • anty CMV IgG
    • anty Toxo IgM
    • anty Toxo IgG
    • anty Treponema pallidum
    • anty Borrelia IgM + IgG
    • SLE
    • Przeciwciał heterofilne (mononukleoza zakaźna)