1. Pacjent po wyrażeniu zgody na leczenie szpitalne obowiązany jest:
  • stosować się do  zaleceń personelu
  • przyjmować wszystkie podawane leki zgodnie z zaleceniami lekarza
 2. Pacjent pozostający w szpitalu w celu dalszego leczenia ma obowiązek:
  • zachowywać się kulturalnie,
  • przebywać w wyznaczonym miejscu w czasie wizyt i godzin wydawania posiłków,
  • nie zmieniać przydzielonego łóżka,
  • dbać o higienę własną i otoczenia w którym przebywa,
  • nie zakłócać spokoju innym pacjentom,
  • szanować mienie będące własnością szpitala,
  • odpowiadać za rzeczy powierzone mu przez szpital,
  • nie palić tytoniu, nie pić alkoholu.