Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej wraz z oddziałami wdrożyło i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskowego zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO  9001:2015, PN-EN ISO  14001:2015

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej wraz z oddziałami wdrożyło i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskowego zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO  9001:2015, PN-EN ISO  14001:2015