Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach informuje, że ze względu na upłynięcie okresu przechowywania dokumentacji medycznej, który w przypadku osób dorosłych wynosi 20 lat, natomiast w przypadku dotyczącym dzieci do 2 roku życia – 22 lata, indywidualna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby będzie przekazana do zniszczenia (kasacji) w sposób uniemożliwiający identyfikację danych pacjentów, których dotyczy.

 

Planowane jest zniszczenie historii choroby pacjentów leczonych w:

 • Oddziale Wewnętrznym wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną w latach 1981-1985 (hospitalizacje zakończone zgonem),
 • Oddziale Wewnętrznym wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną w latach 1991-2000,
 • Oddziale Chirurgii Ogólnej wraz z Pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej w latach 1981-1990 (hospitalizacje zakończone zgonem),
 • Oddziale Chirurgii Ogólnej wraz z Pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej w latach 1991-2000,
 • Oddziale Zakaźnym w latach 1977-1990 (hospitalizacje zakończone zgonem),
 • Oddziale Zakaźnym w latach 1991-2000,
 • Oddziale Neurologicznym w latach 1992-2000.

Osoby zainteresowane odbiorem przeznaczonego do zniszczenia oryginału dokumentacji medycznej, które są uprawnione do jej odbioru proszone są o złożenie w tej sprawie wniosku:

 • bezpośrednio w siedzibie Archiwum Szpitala w godzinach od 8:00 do 14:00 lub
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie na adres:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
  ul. Szpitalna 2
  32-400 Myślenice
  Z dopiskiem: Archiwum Szpitalne lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

 • pacjent, tj. osoba, której dokumentacja medyczna dotyczy,
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
 • osoba upoważniona przez pacjenta w trakcie pobytu w Szpitalu,
 • osoba bliska – po śmierci pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Termin składania wniosków o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia upływa z dniem 7 lipca 2023 roku (w przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data wpływu korespondencji). Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie zniszczona i nie będzie możliwości jej odbioru.

Wzór wniosku o wydanie dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia