Zasady odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Myślenicach

Odwiedziny dorosłych pacjentów oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Myślenicach odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:

  1. odwiedziny odbywają się w każdym dniu tygodnia: od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00 – 18.00, w dni wolne od pracy i święta w godzinach 13.00 – 18.00, jak również poza ww. godzinami na podstawie zgody Ordynatora/Kierownika Oddziału lub lekarza kierującego dyżurem, w tym w sytuacjach szczególnych (np.:  w przypadku wizyt pożegnalnych).
  2. do pacjenta jednoczasowo może wejść 1 osoba, a w uzasadnionych przypadkach 2 osoby,
  3. osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk, zarówno przed wejściem na oddział szpitalny, jak i po jego opuszczeniu,
  4. osoby odwiedzające zobowiązane są do stosowania maseczki zakrywającej nos i usta przez cały czas przebywania na terenie szpitala w Myślenicach,
  5. osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów,
  6. możliwy jest równoczesny kontakt telefoniczny i korespondencyjny z pacjentem.

Adam Styczeń
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach