Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach informuje, że w związku z upłynięciem okresu przechowywania dokumentacji medycznej w postaci zdjęć RTG, planowane jest jej przekazanie do zniszczenia (kasacji) w sposób uniemożliwiający identyfikację danych pacjentów, których dotyczy.

Planowane jest zniszczenie filmów RTG z badaniami wykonanymi w latach 2007 – 2013.

 

 

Osoby zainteresowane odbiorem przeznaczonych do zniszczenia zdjęć RTG, które są uprawnione do odbioru proszone są o złożenie w tej sprawie wniosku:

 • bezpośrednio w Rejestracji Pracowni RTG w godzinach od 9:00 do 13:00 lub
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie na adres:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
  ul. Szpitalna 2
  32-400 Myślenice
  Z dopiskiem: Pracownia RTG

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

 • pacjent, tj. osoba, której dokumentacja medyczna dotyczy,
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
 • osoba upoważniona przez pacjenta w trakcie pobytu w Szpitalu,
 • osoba bliska – po śmierci pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Termin składania wniosków o wydanie zdjęć RTG przeznaczonych do zniszczenia upływa z dniem 31 maja 2024 roku (w przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data wpływu korespondencji). Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie zniszczona i nie będzie możliwości jej odbioru.

Wzór wniosku o wydanie dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia