Logo projektu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach  przystąpił doprojektu:

pn.„Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Oś priorytetowa IX

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Zgodnie z założeniami projektu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ma być prowadzona segregacja medyczna, która będzie się odbywała za pomocą systemu zarządzającego trybem obsługi pacjenta. System umożliwi łatwy dostęp do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania jak również usprawni pracę SOR w celu zwiększenia efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie jednolitych zasad obsługi Pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zwiększy bezpieczeństwo Pacjentów i poprawi komfort pracy personelu medycznego.