Logo projektu

Kwota 80 608,30 złotych dla

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

dzięki Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej –

Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom!

 

2 października br. SP ZOZ w Myślenicach podpisał z Województwem Małopolskim umowę o powierzenie grantu na rzecz wspólnej realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ w Myślenicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu medycznego, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej.

Wartość grantu wynosi: 80 608,30 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 12 091,25 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020r. do 31.12.2020r.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.