Logo projektu

Kwota 911 754,46 złotych dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
dzięki Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej –
Pakiet Medyczny 2!

5 listopada br. SP ZOZ w Myślenicach podpisał z Województwem Małopolskim umowę Partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.

W ramach projektu SP ZOZ w Myślenicach zakupi sprzęt medyczny o wartości 911 754,46 zł, w tym: 5 bramek dezynfekcyjnych, tor wizyjny do diagnostyki endoskopowej, aparat USG z wyposażeniem, aparat do znieczulania, 17 pomp strzykawkowych, 5 pomp objętościowych oraz 7 stacji dokujących wraz z pokrywą.

https://www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/malopolska-tarcza-antykryzysowa