Logo Fundusze Norweskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2015 została podpisana umowa dotycząca  remontu i modernizacji Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego i Szkoły Rodzenia.

Wykonawca: Firma „ALFA” J. Kapecki, J. Trybus spółka jawna

Prace realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki nad matką i dzieckiem”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.