Logo Fundusze Norweskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki nad matką i dzieckiem”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zaprasza na bezpłatne zajęcia dla kobiet w ciąży w ramach prowadzonej Szkoły Rodzenia.

Harmonogram zajęć:

Środa godz. 17.00 do 20.00

Sobota godz. 9.00 – 12.00

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach. Czas trwania zajęć ok. 2 godz.