Logo Fundusze Norweskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w ramach realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki nad matką i dzieckiem”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zaprasza na bezpłatne konsultacje specjalistyczne ( ginekologiczno-położnicze ) w ramach kontroli poszpitalnej.

Wykonujemy badania w ramach kontroli poszpitalnej pacjentek w połogu w 2 i 4 tygodniu po porodzie

Wymagana wcześniejsza rejestracja w sekretariacie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego  lub pod nr tel. 12-273-02-81