Logo Fundusze Norweskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki nad matką i dzieckiem”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zaprasza na bezpłatne badania USG perinatalne.

Celem badania jest wstępna ocena wszystkich narządów płodu, ocena ryzyka wystąpienia u płodu najczęstszych chorób będących skutkiem wad chromosomalnych ( zespoły Downa, Edwardsa i Pataua )oraz ocena wieku ciążowego.

Jest to najważniejsze badanie w ciąży. Najlepiej takie badanie wykonać w 12 plus kilka dni tygodniu ciąży. Dziecko ma już wtedy wykształcone większość narządów. Dzięki wczesnej ocenie anatomii płodu możemy wykluczyć ponad połowę wad wrodzonych ( wczesne badania anatomiczne ).