zdjęcie zawiera logo Orlenu, które  przedstawia głowę orła oraz napis "ORLEN FUNDACJA"

Fundacja ORLEN przekazała SP ZOZ w Myślenicach w 2020 r. darowiznę pieniężną w kwocie 85 000,00 zł na zakup respiratora stacjonarnego, wspomagającego wentylację oddechową pacjentów oraz dofinansowano zakup urządzenia do automatycznej dezynfekcji, w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.