Mając na uwadze aktualne Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii, w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 22.05.2020r., Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach uprzejmie informuje, iż z dniem 01.06.2020r. wznawia stopniowo możliwość odbywania "porodów rodzinnych".

Poniżej wskazuje się warunki niezbędne do przeprowadzenia porodu:

  1. wypełnienie przez osobę towarzyszącą w trakcie porodu ankiety epidemiologicznej,
  2. osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki,
  3. rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,
  4. osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,
  5. osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.