Informuję, iż z dniem 26.04.2021 roku wznawiamy możliwość uczestnictwa osoby towarzyszącej przy porodzie (porody rodzinne).

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
dr n.med. Wojciech Dudek