Nagroda dla myślenickiego szpitala.

30 marca 2022 roku w Operze Karkowskiej odbyła się uroczysta gala pn: „Fundusze z Kulturą”. Wśród laureatów plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” na najlepsze lokalne przedsięwzięcia zrealizowane z pomocą środków unijnych, znalazła się także inwestycja zrealizowana przez Szpital w Myślenicach. Pamiątkową statuetkę oraz dyplom z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Pana Łukasza Smółki odebrał Dyrektor SP ZOZ w Myślenicach - Adam Styczeń.

Plebiscyt, zorganizowany jesienią ubiegłego roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, miał na celu odkrycie i pokazanie najlepszych zdaniem mieszkańców inwestycji zrealizowanych od 2014 roku przy wykorzystaniu środków unijnych.

 

Projekt „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni oraz Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem specjalistycznej aparatury medycznej.” – zyskał uznanie Małopolan w głosowaniu online. W ramach przedsięwzięcia rozbudowano i kompleksowo zmodernizowano Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem aparatury medycznej i niezbędnym wyposażeniem. Przeprowadzono modernizację pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej, natomiast nową lokalizację w ramach projektu zyskała także nowoczesna, spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia Centralna Sterylizatornia.

Realizacja inwestycji przeprowadzona została w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020., przy współudziale środków Powiatu Myślenickiego, a także przy udziale środków własnych szpitala. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 10 mln zł.

„To kolejne wyróżnienie, które otrzymaliśmy w ostatnim czasie, tym bardziej dla nas cenne, ponieważ to mieszkańcy województwa małopolskiego wybierali swoich faworytów w internetowym głosowaniu, co świadczy o tym, że projekt zrealizowany przez Szpital zyskał uznanie także wśród mieszkańców naszego powiatu. To bardzo duża inwestycja, która trwała blisko 2 lata. Z pewnością przyczyniła się do poprawy jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych, a pobyt w szpitalu odbywa się w nowoczesnych, komfortowych warunkach. Inwestycja była kosztowna, lecz bez unijnego wsparcia jej realizacja nie byłaby możliwa – mówi dyrektor myślenickiego szpitala – Adam Styczeń”.