przedstawia uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia zmodernizowanego Oddziału

W dniu 23 czerwca 2022 r w myślenickim Szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Warto wspomnieć, że oddział powstał w 2007 roku za sprawą Śp. dr Jerzego Krzywonia - wybitnego lekarza, który wykształcił wielu specjalistów - chirurgów kontynuujących jego dzieło.

W uroczystości wzięli udział: Przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Myślenickiego, Przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala, Dyrekcji MOW NFZ, Wykonawca Inwestycji, Ordynatorzy, Kierownicy oraz Pracownicy Szpitala, a także zaproszeni Goście.

Uroczystego poświęcenia Oddziału dokonał kapelan szpitala ks Franciszek Gruszka wraz z  ks Tadeuszem Kęskiem.

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych nastąpiło w miesiącu wrześniu 2021 roku, a ich zakończenie w miesiącu kwietniu 2022 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad milion złotych z czego 955 tys wyniosła dotacja Powiatu Myślenickiego. Podczas uroczystego otwarcia Oddziału Dyrektor Szpitala Pan Adam Styczeń podziękował władzom powiatowym za przychylność i środki finansowe jakimi wsparli powyższe przedsięwzięcie. Wyrazy uznania skierował również do lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich pracowników Oddziału na czele z Ordynatorem Panem dr Pawłem Ślęczką, a także wszystkich pracowników szpitala za zrozumienie, cierpliwość i wytrwałą pracę. „Państwa postawa sprawiła, że pomimo wielu utrudnień związanych z pracami modernizacyjnymi zachowana była ciągłość w udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla pacjentów szpitala.”

Ordynator dr Paweł Ślęczka podczas swojego przemówienia także wyraził podziękowania dla dyrekcji oraz władz powiatu myślenickiego i całego samorządu, a także swojego zespołu, dzięki którym udało się zmodernizować Oddział, aby móc udzielać świadczeń dla pacjentów na jeszcze wyższym poziomie i w bardziej komfortowych warunkach.

„To ogromna radość, ze wciąż jesteśmy w stanie poprawiać warunki leczenia w naszym szpitalu, dzięki czemu chorym można pomagać szybciej i na wyższym poziomie jakości udzielanych świadczeń medycznych.Realizacja tegoż przedsięwzięcia jest potwierdzeniem nie tylko troski o naszych pacjentów, ale także dowodem perspektywistycznego myślenia o stałym rozwoju placówki i chęci doskonalenia oferty leczniczej. Mam nadzieje, ze nowy oddział będzie powodem do dumy dla nas wszystkich, a potrzebujący pacjenci znajdą tutaj kompleksową opiekę medyczną.” - podkreślił w swoim przemówieniu Dyrektor Szpitala w Myślenicach - Adam Styczeń.