Na obrazie pisanki i tekst życzeń Wilekanocnych

 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości.
Zmartwychwstanie Chrystusa, które niesie odrodzenie, niech napełnia wiarą i pokojem,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Dyrektor SP ZOZ w Myślenicach
Adam Styczeń