Nowoczesne urządzenie do identyfikacji mikroorganizmów przekazane przez WOŚP

Nowoczesne urządzenie do identyfikacji mikroorganizmów trafiło do Laboratorium Mikrobiologicznego SP ZOZ w Myślenicach. Urządzenie to pozwala na identyfikację drobnoustrojów nowatorską metodą spektometrii masowej typu MALDI TOF.

Podczas, tegorocznego 31 finału Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrane środki przekazane zostały na rzecz pomocy w leczeniu pacjentów z sepsą i wprowadzenie nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej dla szpitali w całej Polsce. Szybka identyfikacja oraz szybkie oznaczenie lekowrażliwości ma ogromny wpływ na uratowanie życia chorego, a szczególnie na uratowanie chorego z sepsą.

 

Współczesne laboratorium to wysoki poziom usług oparty na wysokich kwalifikacjach personelu i odpowiednim wyposażeniu w aparaturę diagnostyczną.

Laboratorium Mikrobiologiczne myślenickiego szpitala  wykonuje szeroki zakres badań mikrobiologicznych. Rocznie wykonuje się tutaj ponad 25 tysięcy badań zarówno dla pacjentów oddziałów szpitala i przychodni specjalistycznych, a także podmiotów zewnętrznych. Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje wykwalifikowany personel, a jakość wykonanych badań potwierdzają uzyskane certyfikaty jakości.

Na przestrzeni kilkunastu lat Fundacja WOŚP przekazała dla szpitala różnego rodzaju sprzęt i aparaturę medyczną m.in. kardiomonitory, respirator, ultrasonograf, inkubator, pompy strzykawkowe dla oddziału neonatologicznego oraz pediatrycznego. Z kolei dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego WOŚP przekazała 44 elektrycznie sterowane łóżka z szafkami przyłóżkowymi.

„Po raz kolejny nasz szpital mógł liczyć na wsparcie ze strony Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – to ogromna pomoc i nieustanne wsparcie dla szpitala i naszych pacjentów. Ta pomoc, która do nas trafiła na przestrzeni ostatnich lat liczona jest w setkach tysięcy złotych. Otrzymanie tak nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu umożliwia nam szybką i dokładną diagnostykę, co ma ogromny wpływ na uratowanie zdrowia i  życia chorego. Dziękujemy Fundacji WOŚP, wszystkim wolontariuszom i darczyńcom, którzy co roku wspierają fundacje, a tym samym wspierają nasz Szpital.- mówi dyrektor myślenickiego Szpitala Adam Styczeń.