Dyrektor SPZOZ w Myślenicach podpisuje umowę na realizację zadania inwestycyjnego modernizacja SOR z Generalnym Wykonawcą prac firmą ROBEX - BUD

W dniu 04.07.2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach  z udziałem Zarządu Powiatu podpisana została umowa pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Myślenicach a Wykonawcą prac  firmą ROBEX – BUD  na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału ratunkowego w budynku głównym Szpitala w Myślenicach wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach  znalazł się w gronie 15 małopolskich szpitali, które otrzymały dofinansowanie z Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, wyodrębnionego z Funduszu Medycznego. Całkowita kwota dofinansowania jaką pozyskał Szpital na realizację zadania wynosi 14 361 201 złotych.

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej przez realizację kompleksowej modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na II kwartał 2025 r.