Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach dziękuje Szpitalowi Powiatowemu w Chrzanowie za nominację do akcji #GaszynChallenge.

Przyjęliśmy wyzwanie! Zebrane pieniążki z wykonania zadania wpłacimy dla Tosi Zatrzymać SMA - Antonina Popławska

 Zachęcamy wszystkich do pomocy i dokonywania wpłat na konto fundacji https://www.siepomaga.pl/ocalic-tosie

 Do wykonania zadania nominację otrzymują:

  • Starostwo Powiatowe w Myślenicach
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Zadanie do wykonania

Nominowani muszą wykonać 10 pompek (mężczyźni) lub 10 przysiadów (kobiety), nagrać film z wykonanego zadania, a następnie umieścić go na swojej stronie. Jeżeli nominowani wykonają zadanie, wpłacają 5 zł na wybrane konto dziecka chorego na SMA. Jeśli nominowani nie podejmą wyzwania wpłacają 10 zł na wybrane konto dziecka chorego na SMA. Czas na wykonanie zadania to 48h od momentu nominacji.

Mając na uwadze aktualne Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii, w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 22.05.2020r., Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach uprzejmie informuje, iż z dniem 01.06.2020r. wznawia stopniowo możliwość odbywania "porodów rodzinnych".

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że zmianie uległa lokalizacja Działu skarg i wniosków.

Obecnie mieści się on w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W.

Nowy adres do korespondencji: Dział skarg i wniosków, ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej pozostają bez zmian (tel.: 12 29 88 404, fax: 12 29 88 320, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZARZĄDZENIE nr  28/2020
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach
z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie wznowienia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach ograniczonych w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19)

Kierując się obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19) oraz podejmując działania zmierzające do stopniowego wznowienia bieżącej działalności w zakresie planowych przyjęć pacjentów w SPZOZ w Myślenicach czasowo zawieszonych na podstawie Zarządzenia Dyrektora SP ZOZ w Myślenicach nr 21/2020 z dnia 13 marca 2020 r., Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza co następuje:

§ 1.

Począwszy od dnia 11 maja 2020 r. zarządza się stopniowe wznawianie zawieszonej działalności w zakresie planowych przyjęć pacjentów.

§ 2.

Wznowienie działalności, o której mowa w § 1, dotyczy:

a)     Świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego – zabiegi w zakresie:

- urazowo – ortopedycznym,

- chirurgii ogólnej,

- ginekologii i położnictwa,

b)     Świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej - Poradnie Specjalistyczne,

c)     Świadczeń zdrowotnych udzielanych w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,

d)     Świadczeń zdrowotnych realizowanych w pracowniach diagnostycznych,

e)     Świadczeń zdrowotnych fizjoterapeutycznych.

ANEKS nr 3 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
do
ZARZĄDZENIA nr  21/2020
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie: zawieszenia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19)

W związku z trwającym w dalszym ciągu podwyższonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19), występującą w skali światowej pandemią zakażenia oraz ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, podtrzymując działania profilaktyczne oraz mając na względzie potrzebę prawidłowej i bezpiecznej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz personelu medycznego i pozostałego zatrudnionego w SP ZOZ w Myślenicach – w celu kontynuacji przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega treść § 1 zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:

W związku ze szczególną sytuacją, wymagającą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach w dniach od 16 marca 2020 r. do 10 maja 2020 r. zarządza okresowe zawieszenie: planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych (w tym wstrzymanie planowych zabiegów), planowych przyjęć w poradniach specjalistycznych, w tym w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, planowych przyjęć w pracowniach diagnostycznych oraz w celu uzyskania świadczeń fizjoterapeutycznych w SP ZOZ w Myślenicach - z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii oraz świadczeń w poradni ginekologiczno-położniczej na rzecz kobiet w ciąży oraz w okresie połogu.

ANEKS nr 2 z dnia 17 kwietnia 2020 r.
do
ZARZĄDZENIA nr  21/2020
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie: zawieszenia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19)

W związku z trwającym w dalszym ciągu podwyższonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19), występującą w skali światowej pandemią zakażenia oraz ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, podtrzymując działania profilaktyczne oraz mając na względzie potrzebę prawidłowej i bezpiecznej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz personelu medycznego i pozostałego zatrudnionego w SP ZOZ w Myślenicach – w celu kontynuacji przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega treść § 1 zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:

W związku ze szczególną sytuacją, wymagającą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach w dniach od 16 marca 2020 r. do 3 maja 2020 r. zarządza okresowe zawieszenie: planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych (w tym wstrzymanie planowych zabiegów), planowych przyjęć w poradniach specjalistycznych, w tym w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, planowych przyjęć w pracowniach diagnostycznych oraz w celu uzyskania świadczeń fizjoterapeutycznych w SP ZOZ w Myślenicach - z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii oraz świadczeń w poradni ginekologiczno-położniczej na rzecz kobiet w ciąży oraz w okresie połogu.