Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach uprzejmie informuje, że funkcjonująca w strukturach szpitala Poradnia Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Myślenicach zakończy swoją działalność z dniem 28.02.2022 roku.

Konieczność zakończenia realizacji ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych w SP ZOZ w Myślenicach wynika z faktu dokonania przez NFZ wypowiedzenia kontraktu w tym zakresie.

Jesteśmy wdzięczni za zaufanie jakim pacjenci darzyli Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz jej personel lekarsko-pielęgniarski przez lata realizowanej działalności, jednakże z powodu okoliczności od nas niezależnych od 01.03.2022 r. nie będziemy  dysponować kontraktem NFZ umożliwiającym realizację świadczeń finansowanych ze środków publicznych, co wiąże się z koniecznością likwidacji Poradni.

Informuję, iż z dniem 26.04.2021 roku wznawiamy możliwość uczestnictwa osoby towarzyszącej przy porodzie (porody rodzinne).

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
dr n.med. Wojciech Dudek

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju zawieszam do odwołania możliwość porodów rodzinnych od dnia 26.03.2021 roku.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

dr n.med. Wojciech Dudek

Od 01.03.2021 wznawiamy możliwość uczestnictwa osoby towarzyszącej przy porodzie (porody rodzinne).

ZARZĄDZENIE nr 56/2020
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
z dnia 07.08.2020 roku dot. wstrzymania do odwołania porodów rodzinnych

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju wstrzymuję w trybie natychmiastowym możliwość odbywania porodów w obecności osoby towarzyszącej – porody rodzinne.

Zarządzenie obowiązuje od 07.08.2020 od godz. 15:00 do odwołania.